E-Serbest Meslek Makbuzu

Anasayfa » E-Serbest Meslek Makbuzu

Serbest Meslek Makbuzu nedir?
Serbest meslek makbuzu, serbest meslek erbabının mesleki faaliyetleri karşılığında yaptığı tahsilatlar için düzenlediği değerli bir evraktır.


Serbest meslek erbabı kimdir? Serbest meslek makbuzu kimler keser?
Gelir Vergisi Kanunu’nun 66. maddesinin birinci fıkrasında serbest meslek erbabı şu şekilde tanımlanmıştır: Serbest meslek faaliyetini mutad meslek halinde ifa edenler serbest meslek erbabıdır. Serbest meslek faaliyetinin yanında meslekten başka bir iş veya görev ile devamlı olarak uğraşılması bu vasfı değiştirmez.

Buna göre; kendi nam ve hesabına, mutat meslek halinde faaliyette bulunan; avukat, doktor, diş hekimi, veteriner hekim, mimar, mühendis, müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir, yeminli mali müşavir, danışman, ressam, yazar, bestekar, kimyager, noter, serbest öğretmen, artist, menajer, senarist, yönetmen, ebe, sünnetçi, arzuhalci, rehber ve sağlık memuru vb. kişiler serbest meslek erbabıdır.

Serbest Meslek Makbuzu nasıl düzenlenir?
Serbest meslek makbuzu düzenlemek için şu üç adımı takip edebilirsiniz:

Vergi Dairesi’nden serbest meslek mükellefiyeti açtırın
Anlaşmalı matbaada serbest meslek makbuzu bastırın
Hizmetinizi verdikten sonra makbuzu doldurup müşterinize verin

e-SMM Uygulaması, Serbest Meslek Makbuzunun, GİB tarafından belirlenen standartlara uygun olarak e-ortamda oluşturulması ve raporlanmasını kapsayan uygulamalar bütünüdür.